ปิดประตูบางบานลง

เคยไหมที่รู้สึกว่าคนที่คบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรัก ย่ำอยู่กับที่ ไม่เคยก้าวไกลไปไหน ย้ำเตือนเรื่องเดิมๆ เหงาเศร้าในเรื่องเก่าๆ ติดกับในเรื่องที่เคยๆ มีความคิดแย่ๆแทบทุกเรื่อง บ่นในทุกสิ่ง แต่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเอง และย้ายตัวเองไปไหน
ในเมื่อเราเปลี่ยนใครไม่ได้ เราควรย้ายตัวเองออกไป จงปิดประตูบานนั้นลง “ ปิดประตูบางบานลง ไม่ใช่เพราะความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป ไม่ใช่เพราะไร้ความสามารถที่จะยื้อต่อหรือความจองหอง แต่เพียงเพราะพวกเขาย่ำอยู่กับที่ ไปไม่ถึงไหนเสียที”. ปิดมันซะบ้าง ถ้าประตูบานนั้นมันไม่เคยเปิดคุณสู่สิ่งที่ดีๆงามๆ เลยสักครั้ง
Paolo Coelho

“Close some doors. Not because of pride, incapacity, or arrogance, but simply because they no longer lead somewhere.”
― Paul Coelho

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.