ย้อนกลับไม่ได้

สามสิ่งที่ ย้อนกลับไม่ได้ คำพูด หลังจากพูดไปแล้ว โอกาส หลังจากที่พลาดไป เวลา หลังจากมันผ่านไป

กี่ครั้งที่เราพลาดพลั้ง พูดอะไรออกไปและทำรายใจใครบางคน หรือแม้แต่ทำให้หลายคนหมดความเชื่อมั่นในตัวของเขาเอง ถ้าทำได้อยากให้เราทุกคนระมัดระวังสิ่งที่พูด และถ้าคุณพูดดีไม่ได้ก็เงียบเสียเถอะ บางอย่างเก็บไว้งามกว่าเยอะคะ
โอกาสมาแล้วก็ไป ถ้าไม่รีบคว้า จะมาลังเลคิดมาก ยั้งไปมาจะไม่ทันการ ที่สำคัญการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองสำคัญเสมอ ใครจะรู้ว่าโอกาสตรงหน้าจะมาเมื่อไหร่ เพราะถ้ามันผ่นไปแล้วก็ย้อนกลับไม่ได้ เฉกเช่นเดียวกับเวลาคะ ดังนั้นจงยำ้เตือนตัวเองเสมอว่าเวลาของเราสำคัญมากจะเลือกใช้เรื่องอะไร จะทำอะไร จะอยู่กับใคร ขะช่วยให้เวลาไม่ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์คะ

3 things u cannot recover in life:
the word after it’s said,
the moment after it’s missed
and the time after it’s gone.

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.