แสงสว่าง

ที่ไหนที่มี แสงสว่าง แรงมาก ที่นั่นจะมีเงามืดที่แสนลึก ที่ที่มีเงาที่แข็งแกร่ง ที่นั่นมักมีแสงสว่างที่แรงกล้าเสมอ คำกล่าวเหล่านี้ทำให้ดิฉันได้คิดว่า ยิ่งคนเรามีชื่อเสียง เกียรติยศมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสตกลงไปอยู่ในจุดที่ต่ำสุดเช่นกัน

หรือที่ไหนที่มีความสุขมากมาย ที่นั่นก็แอบมีทุกข์ซ่อนอยู่เสมอ ถ้าเราดำเนินชีวิตผิดหรือเผลอไป เรียกว่าในทุกวิกฤติมักมีโอกาสเสมอ และในทุกโอกาสก็มีวิกฤติแอบซ่อนเสมอ แม้แต่ในจิตใจของเราเช่นกันคะ จงรู้และระวังตัวเสมอ

เหมือนคำกล่าวของ Martin Luther King ที่เคยกล่าวไว้ว่า “Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.” “ความมืดไม่สามารถนำคุณออกจากความมืดได้ แต่แสงสว่างเท่านั้น ที่สามารถทำเช่นนั้น เฉกเช่นความเกลียดไม่สามารถนำใครสักคนออกจากวงจรของความเกลียดชัง..มีเพียงความรักเท่านั้น ที่สามารถทำเช่นนั้นได้”

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยปรัชญาชีวิตดีๆ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน หรืออยู่ในสถานการณืเช่นไร เชื่อเถอะว่า จิตที่แข็งแกร่งและไฝ่ดี มักพาคุณพ้นทุกวิกฤติได้เสมอ

ขอนำคำพูดดีๆในหนังเรื่อง A most violent year มาเล่าสู่กันฟัง คำพูดที่ว่า เมื่อต้องถึงจุดหนึ่งที่คุณต้องเลือก จงเลือก ‘ทางที่ถูกที่สุด’ เท่านั้น แม้ว่าตอนน้นจะเป็นตอนที่วิกฤติที่สุด เพราะทางที่ผิด(หรือมืดมน ไม่สามารถนำพาเราออกจากความมืดได้ แต่ทางที่ถูกที่สุด หรือแสงสว่างต่างหากที่นำพาเราออกจากความมืดมนได้ (สังเกตไหมคะว่า Light and right ออกเสียงไม่ต่างกัน)

ขอให้คุณมีความสุขและนำชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดตลอดปีนี้และตลอดไป
กมลชนก ปานใจ

Where there is much light, the shadow is deep.
There is strong shadow where there is much light.

Johann Wolfgang von Goethe

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.