Be a queen

ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงไม่ต้องมาคอยดูแลฉันให้วุ่นวาย ฉันเป็นถึงราชินี ฉันคอนโทรลทุกอย่างแล้ว แต่ถ้าในความสัมพันธ์ ต่อให้คุณเป็นถึงราชินี ...

My way

คนเรานี่ก็แปลก อยากรู้ไปหมดทุกเรื่อง แต่เรื่องของตัวเองไม่รู้เมื่อไหร่จะรู้ว่าควรจะเลิกสอดรู้และนินทาเรื่องชาวบ้านได้แล้ว ดิฉันว่าคนเหล่านี้ควรจะใส่ใจเรื่องของตัวเองบ้างเถอะ เช่นจะทำอะไรดีชีวิตของตัวเองจะดีขึ้นกว่านี้ ...