กับดักอัตตา คุณเป็นคนหลงตัวเกินไปหรือเปล่า

“กับดักของอัตตา” คุณเป็นคนหลงตัวเกินไปหรือเปล่า

1 หากเราคิดว่าเรามี “จิตอันสูงส่ง”.. เพียงเพราะ..การขี่จักรยานไปทำงานหรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์..แล้วพบว่าตัวเองชอบไปตัดสินผู้อื่นที่ยังคงใช้รถยนต์.. เราตกอยู่ใน “กับดักของอัตตา”

2 หากเราคิดว่าเรามี “จิตอันสูงส่ง”… เพียงเพราะ..การหยุดดูโทรทัศน์เพราะคิดว่าไม่ประเทืองปัญญา.. แล้วพบว่าตัวเองชอบไปตัดสินผู้อื่นที่ชอบดู..เราตกอยู่ใน “กับดักของอัตตา”

3 หากเราคิดว่าเรามี “จิตอันสูงส่ง”..เพียงเพราะ..เราไม่อ่านหนังสือซุบซิบหรือนิตยสาร..แล้วพบว่าตัวเองชอบไปตัดสินผู้อื่นที่ชอบอ่าน..เราตกอยู่ใน “กับดักของอัตตา”

4 หากเราคิดว่าเรามี .”จิตอันสูงส่ง”.. เพียงเพราะ..เราฟังเพลงคลาสสิกหรือเสียงของธรรมชาติ..แล้วพบว่าตัวเองชอบไปตัดสินผู้อื่นที่ฟังเพลงตามกระแสหรือเพลงป๊อป..เราตกอยู่ใน “กับดักของอัตตา”

5 หากเราคิดว่าเรามี “จิตอันสูงส่ง”…เพียงเพราะ..เราเล่นโยคะ ทานมังสวิรัติ บริโภคเกษตรอินทรีย์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ซื้อเสื้อผ้ามือสอง ไปวัดไปวา และอ่านหนังสือธรรมะ..แล้วพบว่าตัวเองชอบไปตัดสินผู้อื่นที่ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านั้น..เราตกอยู่ใน “กับดักของอัตตา”…

..เราควรจะตระหนักเสมอถึงการวางตนเหนือกว่าผู้อื่น..ความรู้สึกที่จะทำให้เราตกลงไปในกับดักของอัตตา ซึ่งมักจะแอบเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัว.. โดยอาจเริ่มต้นมาจากความคิดดีๆ เช่นการเล่นโยคะ ภายหลังกลับพลิกกลายเป็นความรู้สึกที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่น และจะเริ่มดูถูกผู้คนที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ “ถูกต้อง” ตามเส้นทางของ “จิตอันสูงส่ง” ของเรา

การวางตนเองเหนือกว่า การชอบตัดสิน และการตำหนิ นั่นคือ “กับดักของอัตตา”

บทความข้างต้น รุ่นพี่ที่ดิฉันชื่นชม เกิดญดา เกิดลาภผล เป็นคนแปลเอาไว้ จากข้อความภาษาอังกฤษด้านล่างที่ดิฉันเคยอ่านเจอและอยากแปลเช่นกันแต่พี่สาวคนนั้นได้แปลและยกตัวอย่างแบบไม่ต้องปรับเติม เชิญคุณอ่าน คิด และถามตัวเองว่าคุณเคยทำอะไรแบบนั้นไหม มีอัตตามากไปไหม แล้วรู้ คิด ตื่นตัว ระวัง ขอให้คุณสนุุกกับการมีชีวิต และถ้าคุณชอบบทความแนวปรัชญาชีวิตแบบนี้คุณควรต้องหาซื้อจงเห็นแก่ตัว ตามร้านขายหนังสือมาอ่านคะ

Ego Traps
• If you think it is more “spiritual” to ride a bike to work or use public transportation, but then find yourself judging anyone who drives a car, you’re in an ego trap.
• If you think it is more “spiritual” to stop watching television because it rots your brain, but then find yourself judging those who still watch TV, you’re in an ego trap.
• If you think it is more “spiritual” to avoid reading gossip, tabloid or news magazines, but then find yourself judging those who do read those things, you’re in an ego trap.
• If you think it is more “spiritual” to listen to classical music or soothing nature sounds, but then find yourself judging those who listen to mainstream or pop music, you’re in an ego trap.
• If you think it is more “spiritual” to do yoga, become a vegan, buy organic, buy healing crystals, practice reiki, meditate, wear hippie/thrift shop clothing, visit ashrams and read enlightened spiritual books, but then you judge anyone who doesn’t do those things, you’re in an ego trap.

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.