ความตาย

สิ่งที่โศกเศร้าที่สุดในชีวิตไม่ใช่… ความตาย แต่คือการที่เราปล่อยให้ความตายอยู่ในตัวเราตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ต่างหาก

‘The tragedy of life is not death but what we let die inside of us while we live.’

Norman Cousins

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.