ความลับของความสำเร็จ

คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนบางสิ่งที่คุณทำทุกวัน ความลับของความสำเร็จ อยู่ในกิจวัตรประจำวันของคุณ

You will never change your life until you change something you do daily.
The secret of your success is found in your daily routine.

John C Maxwell

ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้คุณจะชอบคอร์ส FLY สนใจสมัครได้ที่นี่

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.