ความเชื่อใจ

ความเชื่อใจ ใช้เวลาแรมปีในการสร้าง แค่วินาทีที่จะทำลาย และชั่วชีวิตในการเยียวยา

Trust Takes Years To Build,
Seconds To Break,
And Forever To Repair

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.