คำโกหก

คำโกหก มีหน้าที่ กลบเกลื่อนความผิด แต่ไม่มีสิทธ์ กลบเกลื่อนความจริง

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.