ทำ

ขีวิตอาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิด แต่ชีวิตจะเป็นอย่างที่คุณ ทำ

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.