น้ำล้นแก้ว

คนคิดลบ เห็นน้ำหมดไปแล้วครึ่ง คนคิดบวก เห็นน้ำเหลือครึ่งแก้ว คนไม่น่าคบ ทำตัวเป็นน้ำล้นแก้ว ปริ่มจนเติมข้อมูลอะไรไม่ได้ รับอะไรไม่ไหว รู้แล้วเสมอ และรู้ไปหมด ปรับตัวอะไรไม่เป็น ใครอยู่ด้วยต้องทนอย่างเดียว ใครที่รู้ตัวว่าตนพูดแต่คำว่าไม่ทุกครั้งที่ใครคุยอะไรหรือแนะนำอะไร ปรับตัวเถอะคะ ถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆประเทศนี้พัฒนาไม่ได้แน่ๆ
หวังดีจากกมลชนก ปานใจ

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.