ปิดประตู

ปิดประตู “ฉันปิดประตู บางบานลง ไม่ใช่เพราะความจองหอง แต่เพราะพวกเขาย่ำอยู่กับที่ ไปไม่ถึงไหนเสียที ทั้งในเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์ระหว่างเรา”

เคยไหมที่รู้สึกว่าคนที่คบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรัก ย่ำอยู่กับที่ ไม่เคยก้าวไกลไปไหน ย้ำเตือนเรื่องเดิมๆ เหงาเศร้าในเรื่องเก่าๆ ติดกับในเรื่องที่เคยๆ อยากมีงานทำ แต่ไม่เคยพยายามอะไร มีความคิดแย่ๆแทบทุกเรื่อง บ่นในทุกเรื่อง แต่ไม่เคยเปลี่ยนและย้ายตัวเองไปไหน อย่างที่เคยบอก ในเมื่อเราเปลี่ยนใครไม่ได้ เราควรย้ายตัวเองออกไป และปิดประตูที่นำพาเราไปสู่ความเฉาลงเสียบ้าง

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.