ภายในจิตใจ

ไม่ว่ารอบข้างจะเป็นอย่างไรก็ช่าง ขอแค่คุณควบคุม ภายในจิตใจ ของตนเองให้ได้ ก็เพียงพอแล้ว

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.