มากเกินไป

อย่าไว้ใจมากเกินไป
อย่ารักมากเกินไป
อย่าหวังมากเกินไป
เพราะอะไรที่ มากเกินไป
สามารถทำร้ายคุณมากมาย

Don’t trust too much.
Don’t love too much.
Don’t hope too much,
because that too much
can hurt you so much. .

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.