ลดความอ้วน

สาเหตสำคัญที่ ลดความอ้วน ไม่เคยสำเร็จ เพราะจิตใจคุณยังไม่เข้มแข็ง ถ้าคุณอยากเริ่มเปลี่ยนรูปร่าง ต้องเร่ิมจากเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจคุณก่อน ถ้าคุณอยากเริ่มเปลี่ยนรูปร่าง ต้องเร่ิมจากเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจคุณก่อน ถ้าใจห้ามปากให้หยุดทานตอนไม่หิวไม่ได้ ไม่ให้ทานเกินงามได้ ไม่ให้ทานของไม่มีประโยชน์ได้ หรือใจบังคับให้คุณออกกำลังกาย 45 นาทีต่อวันได้ รูปร่างก็สวยและแข็งแรงอย่างที่ต้องการไม่ได้ ไม่ว่าจะเริ่มอะไร ต้องเริ่มจากใจก่อนเสมอ

In Order To Change Your BODY, You Must First Change Your mind

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.