หยุดทำร้ายคนใกล้ชิดด้วยควันบุหรี่มือสอง

หยุดทำร้ายคนใกล้ชิดด้วยควันบุหรี่มือสอง

บุหรี่ไม่เพียงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูบเพียงอย่างเดียว หากแต่ควันบุหรี่ในบรรยากาศ ยังคงเต็มไปด้วยสารพิษต่างๆ ที่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนที่ไม่สูบได้โดยง่าย และทำลายสุขภาพจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ หายนะประเภทนี้กำลังเป็นที่น่าวิตกในสังคมซึ่งก้คือ “ควันบุหรี่มือสอง” นั้นเอง

ผลของควันบุหรี่มือสอง ต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่

1.หญิงตั้งครรภ์และเด็กทารก

1. มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตร โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น

2. มีความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะมีน้ำหนักตัวและความยาวน้อยกว่าปกติ พัฒนาการทางสมองช้ากว่าปกติและอาจมีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ

2.เด็กเล็ก

1. ทำให้เกิดความเจ็บปวดด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ ปวดบม และมีอัตราการเกิดโรคหืดเพิ่มขึ้น

2. เกิดการติดเชื้อของหูส่วนกลาง

3. ในระยะยาว เด็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะมีพัฒนาการของปอดน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบุหรี่

3.ผู้ใหญ่

1. เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 25% – 30%

2. เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 20% – 30%

3. เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่ลำคอมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ 3 เท่า

4. เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ได้แก่ กล่องเสียง ช่องปาก หลอดอาหาร และกระเพาะปัสสาวะ มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ 2 เท่า

5. ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดหัวใจทันทีที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง

6. สำหรับผู้ที่มีอาการหอบ หืด โรคหัวใจ และโรคหลอดลมอักเสบ จะทำให้อาการของโรคเพิ่มมากขึ้น

ที่มา : หนังสือบุหรี่ภัยลายทำลายคุณ
Admin : daholic

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.