อย่าปล่อย

ทำอะไรก็ได้คะในวันนี้ ที่ทำให้ตัวคุณรู้สึกขอบคุณได้ในอนาคต อย่างอ่านหนังสือดีๆสักเล่ม ที่ทำให้คุณนำไปใช้ประโยชน์ได้ เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เที่ยวในที่ใหม่ๆ ออกกำลังกายอย่างมีวินัย เลือกของดีๆที่มีประโยชน์ แล้วในอนาคตคุณจะรู้สึกดีที่สุด อย่าปล่อย ให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คะ

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.