ไร้คำถาม

ผู้คนมักจะตั้งคำถามมากมาย เมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องดีๆเกี่ยวกับคุณ แต่พวกเขากลับเชื่ออย่างสนิทใจ ไร้คำถาม เมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องแย่ๆที่เกี่ยวกับคุณ

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.