5 สิ่ง ที่คุณจะได้จากการรักและเข้าใจตัวเอง

Be a Super YOU เป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า

5 สิ่ง ที่คุณจะได้จากการรักและเข้าใจตัวเอง คือ

1. เมื่อคุณรักตัวเองคุณจะดูแลและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง คุณจะหาวิธีที่จะทำให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดีขึ้นและความ สงบสุขในใจมากขึ้น สิ่งมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสำเร็จง่ายขึ้น

2. คุณจะเคารพตัวเองและมองเห็นศักยภาพของตน ว่าเป็นคนที่ มีคุณค่าทางสังคม คุณมองเห็นตัวเองว่าเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยโอกาสและพร้อมจะให้ มากกว่าเป็นคนด้อยโอกาสหรือเหยื่อของสังคม

3. คุณจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีเสถียรภาพและมีพลัง ในการพัฒนาความสามารถของคุณ คุณรู้ตัวว่าคุณจะสามารถทำอะไรได้มากขึ้นและดีขึ้น โดยที่คุณจะไม่ต่อว่าตัวเอง เมื่อมีอะไรผิดพลาดและยังไม่ถึงเป้าหมาย เพราะคุณรู้ว่าคุณจะพัฒนาตัวเองไปถึงจุดนั้นจนได้

4. เมื่อคุณรู้ว่าคุณมีความสามารถคุณจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจ ในการแก้ปัญหาอะไรก็ได้ คุณจะไม่กังวล คุณจึงมีความมั่นคงและมีอิสระในตัวเอง คุณจะแปลกใจที่ได้รู้ว่า คุณมีพลังดีๆมากมาย ที่จะพาคุณไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณใฝ่ฝัน

5. เมื่อคุณมั่นคงและเป็นอิสระ คุณจะเรียนรู้ที่จะให้และใส่ใจผู้คนมากขึ้น อย่างมีเมตตา ผู้คนจะยอมรับและรู้สึกถึงคุณค่าของคุณ เมื่อคุณยอมรับและรักตัวตนที่แท้จริงของคุณ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริง

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการรักตัวเองมีประโยชน์แค่ไหน แล้วเราจะเริ่มได้อย่างไร เริ่มจากตั้งและตอบคำถาม ทบทวนความคิด ความรู้สึกและค่อยๆ ฝึกรักตัวเอง เปลี่ยนแปลง ปลดปล่อย สร้างตัวเองในทุกวันพลังแบบนี้คุณหรือใครก็มีได้

ถ้าคุณชอบบทความนี้ หนังสือ“จงเห็นแก่ตัว” ของกมลชนก ปานใจ จะทำให้คุณหัวใจพองโต
ติดต่อให้กมลชนก ปานใจไปสร้างแรงบันดาลใจ ที่นี่

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.