อย่า

อย่าเอา “ความจริงใจ”
ไปแลกกับ “การกระทำ”
อย่าเอา “ความทรงจำ”
ไปแลกกับ “ความสงสาร”
อย่าเอา “ความรู้สึก”
ไปแลกกับ “คำวิจารณ์”
อย่าเอา “ชีวิตวิญญาณ”
ไปแลกกับ “สันดานของใคร”

เก็บมาจากเพื่อนทางไลน์ชอบมากคะ

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.