You are what you eat

You are what you eat

สำหรับหลายคนที่ละเลยร่างกาย จนคิดว่าหมดหวังที่จะเรียกคืนมาก คุณรู้ไหมคะ ว่าคุณยังมีโอกาสเรียกร่างกายเสื่อมโทรมกลับคืนมาได้คะ เพราะ ทุก 28 วันผิวของคุณจะสร้างผิวใหม่มาแทนผิวเดิม ในขณะที่ตับของคุณก็ทำเหมือนกัน ทุก 5 เดือน กระดูกของคุณทุก 10 ปี ร่างกายของคุณสร้างเซลล์ใหม่เหล่านี้จากอาหารที่คุณทานหมายความว่าสิ่งที่คุณทานในวันนี้จะกลายเป็นคุณอย่างแท้จริง ดังนั้นถ้าคุณทานอาหารแบบไม่เลือก และไม่มีประโยชน์ แถมทำลายเซลล์คุณ คุณก็จะแก่และเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณยังคงมีทางเลือกจากสิ่งที่คุณเลือกทาน ให้โอกาสร่างกายคุณได้มีสุขภาพดีเถอะคะ จงเลือกทานอาหารที่ทำให้สุขภาพดี, และมีสุขภาพทีดีอย่างเป็นสุข แชร์ให้กับคนที่คุณรัก หรือเป็นห่วงได้คะ

You are what you eat;
– Every 28 days your skin replaces itself, your liver every 5 months and your bones every 10 years. Your body makes these new cells from the food you eat. What you eat, literally becomes you. You choose what you’re made of. So eat healthy, stay healthy and be happy…

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.