Family

ครอบครัว ก็เหมือนกับกิ่งก้านของต้นไม้ เราเติบโตกันต่างไป แต่เรารู้อยู่เสมอว่าแก่นของต้นมาจากรากเดียวกันแอบได้ยินคนตัดพ้อเรื่องครอบครัวเมื่อวันก่อนว่าถ้าเลืออกได้คงเลือกเพื่อนบ้านเป็นพี่น้องไปแล้ว เพราะพี่ชายที่เขามีนั้นรังเกียจเขา และตั้งหน้าเป็นศัตรูอีกบ้านน้องสาวดีแต่ทำความเดือดร้อนให้ไม่หยุดหย่อน ติดหนี้ ติดยา ในขณะที่เธอพยายามใช้ชีวิตให้ถูกต้อง จนเธอรู้สึกถอดใจเดินออกจากความเป้นพี่น้อง บ้างก็ทะเลาะกัน จนสามารถฆ่ากันได้ เพียงแค่ผลประโยชน์เพียงนิดเดียว เลยแอบส่งสาส์นถึงคนที่มีพี่น้องทุกคน เราอาจแตกต่างกันด้วยประสบการณ์ชีวิต ด้วยหน้าที่การงาน ด้วยความชอบส่วนตัว ด้วยกลุ่มเพื่อนฝูง ด้วยสามีภรรยา และความแตกต่างกันสังคม แต่ถ้าเราทุกคนสามารถเคารพซึ่งกันและกันได้ ดูแลเอาใจใส่กันตามเหมาะ ไม่นำเรื่องเดือดร้อนให้กัน ไม่อิจฉาริษยา ขอให้คนที่ถูกกระทำให้อภัย และคนที่ชอบกระทำเปลี่ยนการกระทำนะคะ เราก็จะเก็บความเป็นพี่น้องไว้ได้เป้นอย่างดี ซึ่งมันคือมรดกตกทอดที่มีค่ามากกว่าเงินทองคะ คนที่ไม่เคยขาดครอบครัวไม่รู้หรอกคะ

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.