Get inspired

จงอยู่ล้อมรอบด้วยคนที่ประสบความสำเร็จที่มองโลกในแง่ดเสมอ พยายามหลีกผู้คนที่ชอบต่อว่าโลกใบนี้ จิกกัดคนที่อ่อนแอกว่า ขี้นินทา รู้ไปหมดแต่ไม่ยอมทำอะไร หลีกหนีคนที่ชอบบ่นว่าอยากทำอะไร แต่พอคุณเริ่มช่วยเหลือก็บอกว่าไม่มีเวลา เลิกคบคนที่ไม่ว่าคุณจะพยายามดีแค่ไหน ก็ไม่เคยพอใจ คนพวกนี้ทำให้คุณเสียเวลาในชีวิตเปล่าๆคะ

Surround yourself with positive and successful people.

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.