Lessons learned in life

Lessons learned in life
บางครั้งบทเรียนที่คุณได้รับจากการเลือกผิดๆของคุณ ที่แม้จะพลาดพลั้ง และทำให้คุณเจ็บช้ำไปบ้าง แต่มันก็เป็นโอกาสดีๆการสร้างทางเดินใหม่ๆให้คุณ คดังนั้นจงเรียนรู้แะจดจำความผิดพลาด แล้วเดินหน้าต่อไป โดยมีบทเรียนเก่าเป็นแนวทาง เชื่อเลยว่าคุณจะมี่สิ่งที่ดีที่สุดรออยู่ข้างหน้า ขอแค่คุณยังคงมุ่งมั่นต่อไป เท่านั้นจริงๆ

“Sometimes, the lessons you have learned form the choices you have made, put you on the path of the best things that will ever happen to you.”
~ Bridgette Nicole

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.