Listen

คนที่มีปัญหาในชีวิตตลอด ไม่เคยสะบัดปัญหาหลุด กับคนที่เป็นสุขและแก้ไขทุกอย่างได้ ต่างกันตรงไหน ตรงที่คนพวกแรกเสียเวลานั่งพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง (ที่มีปัญหาไม่ต่างจากเขาและเธอ) จึงได้รับคำแนะนำที่ไม่ต่างจากสิ่งที่เขาหรือเธอกังวล บางครั้งกลับมองโลกในแง่ร้ายมากกว่าเดิม ในขณะที่คนอีกประเภท นั่งคิดคนเดียว อ่านหนังสือหาข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหานั้นๆ ลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหา และไม่ติดอยู่กับปัญหานานๆ สิ่งที่คุณคุณควรคือการแก้ปัญหา ไม่ใช่การนั่งพล่ามถึงปัญหา ถ้าคุณอยากได้ยินคำแนะนำดีๆ ลองหยุดพูดถึงปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นั่งลง ปิดตาของคุณ หายใจออกสิ่งที่คุณคิดแง่ร้ายๆ หายใจเข้านำแต่สิ่งที่คิดดีๆเข้ามาสู่ใจ บอกตัวเองว่าคุณกำลังอยากได้คำตอบ และรับฟังกูรูที่เก่งที่สุดจากภายในใจของตัวเอง และจงตั้งใจฟัง ปล่อยให้ตัวเองรู้และรับฟังเฉพาะสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.