Negative & toxic people

Negative & toxic people
อย่าให้คนที่มีความคิดลบๆ มองโลกในแง่ร้าย คนที่มีความคิดเป็นพิษ คนร้ายกาจ หรือแม้แต่คนที่อยากคอนโทรลคุณ คนที่มุ่งร้ายคุณ คนที่เปลี่ยนความปรารถนาดีของคุณเป็นอื่น หรืออิจฉาเมื่อคุณได้ดี อย่ายอมให้คนพวกนั้นมาเช่าที่ในความคิดของคุณ เตะเขาออกไปจากใจ เลี่ยงเขาให้ไปไกลจากชีวิต สะบัดให้หลุดคะ

Don’t let negative and toxic people rent space in your mind.

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.