4 ทักษะ พัฒนาเมื่อไหร่ก็ไปได้ไกลกว่า

การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ ฝึกทำขนม พัฒนาศักยภาพร่างกาย หรือพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอด คือการพัฒนาตัวเองขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้และควรทำเมื่อมีโอกาส แต่หากจะก้าวไปสู่อีกขั้นของการพัฒนาตัวเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ควรเริ่มด้วยการพัฒนาจิตใจ ฝึกสร้างระเบียบวินัยของตัวเองกับทักษะเหล่านี้

ทักษะการบริหารเวลา

ในทางธุรกิจ เวลาคือต้นทุนที่มีมูลค่าที่สุด เพราะเวลาคือสิ่งที่อำนาจของเงินก็ไม่สามารถซื้อคืนกลับมาได้ การบริหารเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรเรียนรู้ การจัดสรรเวลาที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันในแต่ละวันอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด เป็นสิ่งที่ต้องวางแผน แรกเริ่มของการฝึก อาจจะจัดตารางเวลาตั้งเป้าหมายของตัวเองใน 1 วัน บันทึกสิ่งที่ต้องทำและลำดับตามความสำคัญ โดยจัดช่วงเวลาของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมตามไลฟ์สไตล์ พยายามตรงต่อเวลาและใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด โดยฝึกสิ่งเหล่านี้จนเกิดความเคยชิน

ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี

การฟังดูเหมือนเป็นทักษะง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ แต่การฟังที่มีประสิทธิภาพ คือการรับฟังอย่างเข้าใจ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อออกมา สามารถสรุปและจับประเด็นในสิ่งที่ได้ฟัง เลือกฟังในสิ่งที่ดี สิ่งที่มีประโยชน์ ที่จะสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาตัวเองได้ เพราะทุกวันนี้เรารับข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ซึ่งสมองของเราไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หมด แต่เราสามารถเป็นผู้เลือกได้ เลือกว่าข้อมูลไหนดี รับฟังแล้วเกิดประโยชน์ก็ควรให้เวลากับการตั้งใจฟัง

ทักษะการเข้าถึงจิตใจผู้อื่น

อาจจะด้วยภาระหน้าที่แลเวลาที่เร่งรีบในแต่ละวัน ทำให้ผู้คนส่วนมากในเมืองใหญ่โฟกัสอยู่กับตัวเอง จนลืมมองถึงความสำคัญของผู้คนรอบข้าง ทำให้เห็นอีกด้านของจิตใจทั้งโมโฟร้าย ฉุนเฉียวง่าย เห็นแก่ตัว แม้แต่การเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งบางครั้งเราอาจทำไปโดยไม่ได้ผ่านการคิดที่รอบคอบ แต่หากเราฝึกตัวเองให้เข้าถึงความรู้สึกผู้อื่น จะช่วยให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น เป็นสิ่งเล็กๆที่ทุกคนทำได้ ซึ่งจะช่วยให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น รวมถึงสังคมเล็กๆ ที่เราคลุกคลีอยู่ทุกวัน อย่างสังคมของการทำงาน

ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

การฝึกตัวเองให้คิดอย่างเป็นระบบ จะช่วยฝึกให้เรามีสติมากขึ้น เมื่อเผชิญกับปัญหา เราจะรู้ได้ทันทีว่าสิ่งแรกควรทำอะไร ช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นเรื่องง่าย ป้องกันปัญหาบานปลาย จัลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต รวมถึงการฝึกตัวเองให้คิดบวกอยู่เสมอ หมั่นให้กำลังใจตัวเอง จะช่วยเพิ่มพลังด้านบวกในการใช้ชีวิต


  • Source : M2F ฉบับประจำวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2561
  • Picture : annurca

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.