5 Smart ภูมิต้านทานโรคซึมเศร้าและวิธีดีๆ ที่จะนำพาความสุขและความสำเร็จมาให้ชีวิตคุณ

ที่ผ่านมาเราได้รับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพในแง่ของสุขภาพจิตหลากหลายรูปแบบแต่ที่น่าเป็นห่วงและมีผลพวงกระทบหลายด้าน น่าจะเป็นปัญหาของโรคซึมเศร้า น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต จึงชวนคนไทยสร้างสุขให้ตนเองและครอบครัวคนรอบข้างด้วยแนวคิด 5 Smart นำพาความสุขและความสำเร็จให้ชีวิต

Smart Health

ดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงด้วยการหมั่นออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์ควบคุมปริมาณให้เหมาะสมตรวจสุขภาพประจำปีมันฝึกสติสมาธิสังเกตอารมณ์แล้วรู้จักผ่อนคลาย

Smart Think

คิดบวกมองโลกในแง่ดีมีความสุขไม่จมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตแต่ปรับความผิดพลาดนั้นเป็นครูนำสู่การปรับปรุงแก้ไข

Smart Work

ภูมิใจในหน้าที่ทำให้ดีที่สุดอย่าหยุดเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้กับตนเองได้เปิดรับสิ่งใหม่ๆนำสู่การพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอ

Smart Family

จัดสรรเวลาสำหรับหน้าที่การงานและครอบครัวอย่างสมดุลเน้นสร้างความรักความผูกพันและสื่อสารทางบวกต่อกันอย่างสม่ำเสมอ

Smart Society

ร่วมมือร่วมใจกันทำความดีสืบสานพระราชปณิธานรู้รักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ด้าน นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์ รพ.ศรีธัญญาและโฆษกกรมสุขภาพจิตและว่ามีหลายคนมักตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้ว่าปีนี้จะทำอะไรแต่เมื่อผ่านไปครบปีก็ยังไม่สามารถทำได้จึงทำให้รู้สึกผิดหวัง รู้สึกแย่จนบางคนเศร้า เครียด และเสียความมั่นใจในตนเองจึงขอแนะนำให้ลองกลับมาพิจารณาเป้าหมายที่ตั้งไว้ใหม่อีกครั้งก็ยากเกินไปหรือไม่โดยอาจจะต้องมีปรับเป็นเป้าหมายย่อยแล้วค่อยๆ ทำนำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายใหญ่ซึ่งช่วยสร้างความภูมิใจและเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ ทำให้เดินหน้าชีวิตใหม่ในปีต่อไปได้อย่างมีความสุข


  • Source : M2F ฉบับวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
  • Picture : raptim.org

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.