No diet, no abs

เมื่อวานเจอถึงสามคนที่บ่นว่าตัวเองอ้วนขึ้น และหนึ่งในสามสั่งยาลดความอ้วนต่อหน้าดิฉัน ทั้งๆที่ดิฉันกำลังบอกว่าเขาควรจะลดอาหาร แอบเสียใจแทนเขา ใครบางคนก็ดื้อและตามใจตัวเองเกินกว่าที่จะมีวินัยเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า อยากบอกว่าดิฉันเป็นนักค้นคว้าและหนูทดลองตัวยง ลองพยายามหาวิธีที่แบบง่ายๆมาหมดและไม่เคยมีแบบไหนเวิรฺคเท่ากับ สงบปาก ประหยัดคำที่กิน และเรื่องออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันอย่างน้อยสามสิบนาที 5วัน แต่ก็ยังเป็นรองของการควบคุมอาหาร สังเกตดูคนที่ออกกำลังกายหนักแต่ไม่ได้ควบคุมอาหาร พุงใหญ่ทุกคน เลิกมโนว่าอะไรๆจะง่ายได้แล้ว พยายามอีกนิดเถอะนะ

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.