What makes you happy?

การใช้ชีวิตของฉัน คือการที่หาความสุขให้ตัวเอง ไม่ใช่การคอยเอาใจใครต่อใคร บางครั้งอาจทำให้ใครบางคนไม่พอใจ แล้วไงแคร์ซะที่ไหน ขอให้คุณหามุมของความสุขของตนให้ได้นะคะ ชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตใคร

Life is about doing what makes you happy, not what pleases other people.

<<Back
Next>>

Share this Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.